KrúspuntArchives

Dank u dat ik danken kan

Dank U, o Heer, ik wil U danken dat ik danken kan! Deze regels komen uit het vrolijke liedje ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’. Tijdens de laatste doopdienst in Waaksens zijn ze nog gezongen. Het liedje staat in de overbekende bundel ‘Alles wordt nieuw’ van Hanna Lam en Wim ter Burg. Voor mijn gevoel

Fierder lêze